บริษัท เซอร์คอน เซอร์วิส จำกัด (ZIRCON SERVICE CO.,LTD.)

มีประสบการณ์ทำงานในงานวิศวกรรมระบบท่อ (Piping System) ในอุตสาหกรรม  Oil & Gasและ Petrol Chemical โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน Tank Farm  โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบริการ  Valve,Pipe,Dome Roof, Floating Roof,Roof Seal, Roof Drain,Tank Loading Arm  

ก่อตั้งบริษัท

บริษัท เซอร์คอน เซอร์วิส จำกัด ( ZIRCON ) ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ทำงานในงานวิศวกรรมระบบท่อ ( Pipng System )

ทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัท เซอร์คอน เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนด้วยทุน  10  ล้านบาท

1เราคำนึงถึงคุณภาพสินค้า และการติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ

2เราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าก่อนส่งมอบสินค้า และก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการของเราสูงสุด

3เรามีประสบการณ์ในการทำงาน จากกลุ่มวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางในด้าน งานวิศวกรรมระบบท่อ (Piping System) โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน Tank Farm โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และบริการ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

มีพื้นที่ Work Shop ประมาณ 600 ตรม.